Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2010
 
NĂM HỌC 2010-2011  
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2010  
 


 
 

   
 

   
 

   
 

  Thầy Nguyễn Tuấn Thanh- Phó HT, đọc diễn văn chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
 

  Cô Trần Thị Ngọc Lợi-Phó HT, đọc quyết định khen thưởng GV-CNV nhân ngày 20.11
   
 

 

Thầy Nguyễn Tuấn  Thanh-Phó HT, trao thưởng cho GV có thành tích bồi dưỡng HS Giỏi cấp quận-năm học 2010-2011

   
 

  Cô Đỗ Thị Thanh Thiên-Hiệu Trưởng, trao thưởng cho CĐ viên tham gia hội thi chào mừng Ngày Nhà Giáo VN, do Sở GD-ĐT tổ chức.
   
  Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
  Hình ảnh Thầy Cô trong ngày 20.11
  Học trò cũ về thăm Cô Thầy
 

 

 

 

   
 

   
  Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương
 
   
  Hoa trong ngày 20.11