Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2010
 
NĂM HỌC 2010-2011  
Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2010  
 


 
 

   
 

   
 

   
 

  Thầy Nguyễn Tuấn Thanh- Phó HT, đọc diễn văn chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
 

  Cô Trần Thị Ngọc Lợi-Phó HT, đọc quyết định khen thưởng GV-CNV nhân ngày 20.11
   
 

 

Thầy Nguyễn Tuấn  Thanh-Phó HT, trao thưởng cho GV có thành tích bồi dưỡng HS Giỏi cấp quận-năm học 2010-2011

   
 

  Cô Đỗ Thị Thanh Thiên-Hiệu Trưởng, trao thưởng cho CĐ viên tham gia hội thi chào mừng Ngày Nhà Giáo VN, do Sở GD-ĐT tổ chức.
   
  Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
  Hình ảnh Thầy Cô trong ngày 20.11
  Học trò cũ về thăm Cô Thầy
 

 

 

 

   
 

   
  Mẹ của em ở trường, là cô giáo mến thương
 
   
  Hoa trong ngày 20.11