Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Hình ảnh
Kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Danh sách lớp
Bảng điểm hàng tháng
Lịch ngoại khóa cuối tuần
Chương trình Khoa học
Lưu bút
Liên lạc
 
  Trang chủ >Hội đồng giáo dục
 
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC  
 
 

Hội Đồng Quản Trị

Thầy Đỗ Đức Huyến - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban Giám Hiệu  

Cô  Đỗ Thị Thanh Thiên - Hiệu Trưởng
thien-gv0002@ngoisao.edu.vn

Thầy Trần Văn Lập - Phó Hiệu Trưởng
lap-gv9505@ngoisao.edu.vn

Trần Thị Ngọc Lợi - Phó Hiệu Trưởng
loi-gv9703@ngoisao.edu.vn
Bí thư Chi bộ  

Thầy  Trần Văn Lập
lap-gv9505@ngoisao.edu.vn
Chủ tịch công đoàn  

Thầy Phạm Thanh Dũng
dung-gv9701@ngoisao.edu.vn
Trợ lý Thanh niên  

Dương Hồng Diên
dien-gv1204@ngoisao.edu.vn
Đội ngũ giáo viên  
Tổ Toán  

Thầy Lê Minh Hướng
huong-gv9901@ngoisao.edu.vn

Cô  Lê Thị Thanh Hiếu
hieu-gv0801@ngoisao.edu.vn

Thầy Trần Văn Lập
lap-gv9505@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Hải Lý
ly-gv1010@ngoisao.edu.vn

 

 
Tổ Lý - KTCN  

Thầy Nguyễn Ngọc Diệp
diep-gv9502@ngoisao.edu.vn

Thầy Bùi Ngọc Lâm
lam-gv9201@ngoisao.edu.vn

Thầy Mai Quang Hưởng
huong-gv1013@ngoisao.edu.vn
Tổ Hóa  

Thầy Nguyễn Văn Nghĩa
nghia-gv9203@ngoisao.edu.vn

Đỗ Thị Thương
thuong-gv1117@ngoisao.edu.vn

Tống Hồ Thị Phương Thảo
thao-gv0813@ngoisao.edu.vn
Tổ Sinh  

Thầy Phạm Thanh Dũng
dung-gv9701@ngoisao.edu.vn

Trần Thị Ngọc Lợi
loi-gv9703@ngoisao.edu.vn

Phạm Thị Diễm Kiều
kieu-gv0810@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lê
le-gv1004@ngoisao.edu.vn
Tổ Tin học  

Thầy Nguyễn Hoàng Mỹ
my-gv9704@ngoisao.edu.vn

Bùi Thị Ra
ra-gv9301@ngoisao.edu.vn

 

Thầy  Mai Xuân Tình
tinh-gv1207@ngoisao.edu.vn
Tổ Văn  

Tăng Thị Vân
van-gv0001@ngoisao.edu.vn

Phạm Thị Thúy Nhài
nhai-gv0904@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Thắm
tham-gv1107@ngoisao.edu.vn

 

Cù Thị Hương Giang
giang-gv0101@ngoisao.edu.vn

Trần Thu Trang
trang-gv1202@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Thủy
thuy-gv1203@ngoisao.edu.vn
Tổ tiếng Anh  

Thầy Richardson Andrew
andrew-gv0301@ngoisao.edu.vn

Thầy Nguyễn Văn Ngọc
ngoc-gv0909@ngoisao.edu.vn

Lê Minh Trâm
tram-gv0503@ngoisao.edu.vn
 

Nguyễn Thị Anh Đào
dao-gv9503@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Phương Thủy
thuy-gv0809@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Lê Quỳnh Như
nhu-gv1101ngoisao.edu.vn

Diệp Thanh Vân
van--gv1011ngoisao.edu.vn

Hoàng Thùy Dương
duong-gv0902ngoisao.edu.vn

Thầy Trương Quốc Thái
thai-gv1102@ngoisao.edu.vn
Tổ Sử  

 

Cô  Trần Thị Như Nguyện
nguyen-gv0806@ngoisao.edu.vn

Cô  Nông Thị Như Trang
trang-gv0805@ngoisao.edu.vn
Tổ Địa  

Nguyễn Thị Diễm Trang
trang-gv9707@ngoisao.edu.vn

Dương Hồng Diên
dien-gv1204@ngoisao.edu.vn
Tổ GDCD  

Nguyễn Thị Lệ Chi
chi-gv0302@ngoisao.edu.vn
Tổ Thể Dục  

Thầy Phan  Thành Trung
trung-gv0305@ngoisao.edu.vn

Cô Đặng Thị Thanh Đào
dao-gv1110@ngoisao.edu.vn
Tổ Nhạc - Họa  

Đặng Thị Tố Nga
nga-gv1017@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Cẩm
cam-gv0815@ngoisao.edu.vn
Tổ Hành Chánh Quản Trị  

Mai Thụy Hoàng Anh - kế toán
anh-cb0801@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Kim Phượng - thủ quỹ
phuong-cb0601@ngoisao.edu.vn

Phạm Thị Ánh Sao - y tế
sao-cb0604@ngoisao.edu.vn
 

Huỳnh Thị Thu - thư viện
thu-cb0602@ngoisao.edu.vn

Huỳnh Thị Kha - nội trú nữ
kha-cb0606@ngoisao.edu.vn

Nhan Hứa Ngọc Châu - kỹ thuật
chau-1000k@ngoisao.edu.vn

Phan Thanh Hùng - văn thư

 

 

 

  Bản quyền thông tin thuộc Trường  Trung Học Phổ Thông Dân Lập Ngôi Sao. Web designed by DZVN. Thực hiện hosting tại VDC2