Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ >Hội đồng giáo dục
 
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC  
 
 

Hội Đồng Quản Trị 

Thầy Đỗ Đức Huyến - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban Giám Hiệu  

Cô  Đỗ Thị Thanh Thiên - Hiệu Trưởng
thien-gv0002@ngoisao.edu.vn

Thầy Lê Trọng Nghĩa - Phó Hiệu Trưởng
nghia-gv1701@ngoisao.edu.vn

Trần Thị Ngọc Lợi - Phó Hiệu Trưởng
loi-gv9703@ngoisao.edu.vn
Bí thư Chi bộ  

Thầy  Trần Văn Lập
lap-gv9505@ngoisao.edu.vn
Chủ tịch công đoàn  

Thầy Phạm Thanh Dũng
dung-gv9701@ngoisao.edu.vn
Trợ lý Thanh niên  

 

Nguyễn Thị Kim Thư
thu-gv1502@ngoisao.edu.vn
Đội ngũ giáo viên  
Tổ Toán  

Thầy Lê Minh Hướng
huong-gv9901@ngoisao.edu.vn

Cô  Lê Thị Thanh Hiếu
hieu-gv0801@ngoisao.edu.vn

Thầy Trần Văn Lập
lap-gv9505@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Hải Lý
ly-gv1010@ngoisao.edu.vn

 

 
Tổ Lý - KTCN  

Thầy Nguyễn Ngọc Diệp
diep-gv9502@ngoisao.edu.vn

Thầy Bùi Ngọc Lâm
lam-gv9201@ngoisao.edu.vn

Thầy Mai Quang Hưởng
huong-gv1013@ngoisao.edu.vn
Tổ Hóa  

Thầy Nguyễn Văn Nghĩa
nghia-gv9203@ngoisao.edu.vn

Đỗ Thị Thương
thuong-gv1117@ngoisao.edu.vn

Tống Hồ Thị Phương Thảo
thao-gv0813@ngoisao.edu.vn
Tổ Sinh  

Thầy Phạm Thanh Dũng
dung-gv9701@ngoisao.edu.vn

Trần Thị Ngọc Lợi
loi-gv9703@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lê
le-gv1004@ngoisao.edu.vn
Tổ Tin học  

Thầy Nguyễn Hoàng Mỹ
my-gv9704@ngoisao.edu.vn

Bùi Thị Ra
ra-gv9301@ngoisao.edu.vn

 

Thầy  Mai Xuân Tình
tinh-gv1207@ngoisao.edu.vn
Tổ Văn  

Tăng Thị Vân
van-gv0001@ngoisao.edu.vn

Phạm Thị Thúy Nhài
nhai-gv0904@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Thắm
tham-gv1107@ngoisao.edu.vn

PhạmThị Diễm Kiều
kieu-gv0810@ngoisao.edu.vn

Trần Thu Trang
trang-gv1202@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Mai Thủy
thuy-gv1203@ngoisao.edu.vn
Tổ tiếng Anh  

Lê Minh Trâm
tram-gv0503@ngoisao.edu.vn
 

Nguyễn Thị Anh Đào
dao-gv9503@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Thị Phương Thủy
thuy-gv0809@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Lê Quỳnh Như
nhu-gv1101ngoisao.edu.vn

Diệp Thanh Vân
van--gv1011ngoisao.edu.vn

Hoàng Thùy Dương
duong-gv0902ngoisao.edu.vn

Thầy Trương Quốc Thái
thai-gv1102@ngoisao.edu.vn
Tổ Sử  

Cô  Nông Thị Như Trang
trang-gv0805@ngoisao.edu.vn
Tổ Địa  

Dương Hồng Diên
dien-gv1204@ngoisao.edu.vn

 

Nguyễn Thị Kim Thư
thu-gv1502@ngoisao.edu.vn
Tổ GDCD  

Nguyễn Thị Lệ Chi
chi-gv0302@ngoisao.edu.vn
Tổ Thể Dục  

Thầy Phan  Thành Trung
trung-gv0305@ngoisao.edu.vn

Đặng Thị Thanh Đào
dao-gv1110@ngoisao.edu.vn
Tổ Nhạc - Họa  

 

Thầy   Cao Thành Nghiệp
nghiep-gv1503@ngoisao.edu.vn
Tổ Hành Chánh Quản Trị  

Mai Thụy Hoàng Anh - kế toán
anh-cb0801@ngoisao.edu.vn

Nguyễn Kim Phượng - thủ quỹ
phuong-cb0601@ngoisao.edu.vn

Phạm Thị Ánh Sao - y tế
sao-cb0604@ngoisao.edu.vn
 

Huỳnh Thị Thu - thư viện
thu-cb0602@ngoisao.edu.vn

Nhan Hứa Ngọc Châu - kỹ thuật
chau-1000k@ngoisao.edu.vn

Phan Thanh Hùng - văn thư

 

 

 

  Bản quyền thông tin thuộc Trường  Trung Học Phổ Thông Dân Lập Ngôi Sao. Web designed by DZVN. Thực hiện hosting tại VDC2