Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 17


Học sinh Xuất Sắc

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Điểm TB: 9.6

Trịnh Song Phúc 9A1
Điểm TB: 9.1

Trần Dương Phương Anh 9A1
Điểm TB: 9

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Vũ Phương Linh 8A1
Điểm TB: 9.2

Lâm Phương Trúc Quỳnh 8A1
Điểm TB: 9.1

Vũ Dương Cát Tường 7A1
Điểm TB: 9.4

Phan Su Hy 12A3
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Hoài Thu Nghi 12A1
Điểm TB: 9.1

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.7

Bùi Hoàng Bảo Trân 12A1
Điểm TB: 9.2

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.6

Mai Ngọc Nhân 11A4
Điểm TB: 9.5

Đào Hữu Nam 11A1
Điểm TB: 9.5

Thái Tú Thiên Phương 11A1
Điểm TB: 9.2

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.3

Đoàn Dương Yến Nhi 10A1
Điểm TB: 9

Phan Ngọc Minh Thư 10A1
Điểm TB: 9.2

Trần Kim Xuân 10A1
Điểm TB: 9.2

Học sinh Giỏi nhất lớp


Vũ Dương Cát Tường 7A1
Điểm TB: 9.4

Dương Minh Nhật 7A2
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Điểm TB: 9.3

Ngụy Quốc Hoàng Gia 8A2
Điểm TB: 8.7

Võ Quang Hiếu 8A2
Điểm TB: 8.7

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Điểm TB: 8.7

Nguyễn Trí Thắng 8A2
Điểm TB: 8.7

Lương Bảo Duy 8A3
Điểm TB: 9

Trịnh Song Phúc 9A1
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Điểm TB: 9.6

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.3

Phạm Bảo Ngọc 10A2
Điểm TB: 9

Võ Ngọc Vân Anh 10A3
Điểm TB: 8.7

Đào Hữu Nam 11A1
Điểm TB: 9.5

Lê Ngọc Phương Quỳnh 11A2
Điểm TB: 8.9

Phạm Hoàng Quân 11A3
Điểm TB: 9

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.6

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.7

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.5

Phan Su Hy 12A3
Điểm TB: 9.2

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Lê Nguyễn Khánh Linh 7A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7A2
Tăng 15 hạng

Phạm Kim Ngân 8A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Trí Thắng 8A2
Từ KH vươn lên G

Châu Nguyễn Tấn Phát 8A3
Tăng 10 hạng

Phạm Hoàng Huy 9A1
Từ KH vươn lên G

Lê Thành Hưng 9A2
Từ KH vươn lên G

Lê Vương Bảo Tín 10A1
Tăng 10 hạng

Phan Hoàng Uy 10A2
Từ TB vươn lên KH

Huỳnh Thái Tuấn 10A3
Tăng 10 hạng

Âu Dương Lệ Dinh 11A1
Từ KH vươn lên G

Lưu Quang Hùng 11A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A2
Từ KH vươn lên G

Phạm Đức Phát 11A3
Tăng 7 hạng

Châu Gia Bảo 11A4
Tăng 8 hạng

Bùi Hoàng Bảo Trân 12A1
Từ G vươn lên XS

Tăng Gia Bảo 12A2
Từ KH vươn lên G

Lê Gia Hân 12A3
Tăng 15 hạng