Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 17


Học sinh Xuất Sắc

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.6

Đào Hữu Nam 9A1
Điểm TB: 9.2

Vũ Thị Ngọc Hiền 8A1
Điểm TB: 9.1

Hà Thanh Tina 8A1
Điểm TB: 9.3

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Minh Hiếu 7A1
Điểm TB: 9.4

Trần Vi Vi An 6A1
Điểm TB: 9

Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.3

Trần Thị Ngọc Trân 11A4
Điểm TB: 9.1

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 9.1

Phan Su Hy 10A1
Điểm TB: 9.4

Trịnh Minh Nghi 10A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Phương Thảo Vân 10A1
Điểm TB: 9.3

Học sinh Giỏi nhất lớp


Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Trí Thắng 6A2
Điểm TB: 8.6

Võ Quang Hiếu 6A2
Điểm TB: 8.6

Nguyễn Thị Khả Hân 6A3
Điểm TB: 8.8

Nguyễn Minh Hiếu 7A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 7A2
Điểm TB: 8.8

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Điểm TB: 9.4

Cao Ngọc  Hân 8A2
Điểm TB: 8.7

Đào Bảo Châu 8A2
Điểm TB: 8.7

Lưu Gia  Thịnh 8A3
Điểm TB: 8.6

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.6

Lê Nguyễn Ánh Dương 9A2
Điểm TB: 8.9

Nguyễn Thị Thoại Vy 9A3
Điểm TB: 8.7

Phan Su Hy 10A1
Điểm TB: 9.4

Trịnh Minh Nghi 10A1
Điểm TB: 9.4

Lê Quang Đăng 10A2
Điểm TB: 8.8

Nguyễn Hoàng Sơn 10A3
Điểm TB: 8.2

Võ Hồng Ngọc 10A4
Điểm TB: 8

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 9.1

Văn Chấn Nghĩa 11A2
Điểm TB: 8

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Điểm TB: 9

Trần Thị Ngọc Trân 11A4
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Thị Khả Vy 12A1
Điểm TB: 9.4

Trần Quỳnh Ngọc 12A2
Điểm TB: 8.8

Đặng Thị Diễm Trinh 12A3
Điểm TB: 9.3

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Trần Vi Vi An 6A1
Từ G vươn lên XS

Võ Khánh Toàn 6A2
Từ TB vươn lên KH

Đào Thanh Nhã Uyên 6A3
Từ TB vươn lên G

Phan Nhân Ái 7A1
Tăng 13 hạng

Nguyễn Phú Quí 7A2
Từ TB vươn lên KH

Tằng Ái Gia 8A1
Từ KH vươn lên G

Lưu Thị Thanh Thủy 8A2
Từ KH vươn lên G

Lưu Gia  Thịnh 8A3
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thạch Vỹ 9A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 9A2
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thị Thoại Vy 9A3
Từ G vươn lên G

Ngô Hoàng Hiệp 10A1
Từ KH vươn lên G

Đặng Thị Lan Vy 10A2
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Sơn 10A3
Từ TB vươn lên G

Đoàn Quốc Thịnh 10A4
Từ Y vươn lên KH

Tạ Thành Nhân 11A1
Từ TB vươn lên G

Phan Nghĩa Hiệp 11A2
Từ Y vươn lên KH

Phan Tự Uy 11A3
Từ KEM vươn lên KH

Trương Nguyễn Kim Ngọc Nhi 11A4
Tăng 5 hạng

Phạm Thành An 12A1
Tăng 10 hạng

Huỳnh Ngọc Trường Vinh 12A2
Từ TB vươn lên KH

Phạm Ngọc Qui 12A3
Từ KH vươn lên G