Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 10


Học sinh Xuất Sắc

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.3

Vũ Thị Ngọc Hiền 8A1
Điểm TB: 9

Hoàng Quỳnh Anh 8A1
Điểm TB: 9

Thái Hoàng Minh 7A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Minh Hiếu 7A1
Điểm TB: 9

Phạm Đỗ Vĩnh An 7A1
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Bảo Ngân 7A1
Điểm TB: 9

Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.2

Vũ Thanh Nhàn 6A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Phạm Thiên Bình 6A1
Điểm TB: 9

Nguyễn Ngọc Như Huyền 11A4
Điểm TB: 9

Trương Nguyễn Kim Ngọc Nhi 11A4
Điểm TB: 9.3

Trịnh Minh Nghi 10A1
Điểm TB: 9.3

Phan Su Hy 10A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Quốc Hương 10A1
Điểm TB: 9.1

Học sinh Giỏi nhất lớp


Vũ Thanh Nhàn 6A1
Điểm TB: 9.3

Trần Đặng Trường Thịnh 6A2
Điểm TB: 8.9

Nguyễn Bảo Ngọc 6A3
Điểm TB: 8.8

Nguyễn Thị Khả Hân 6A3
Điểm TB: 8.8

Thái Hoàng Minh 7A1
Điểm TB: 9.2

Phan Ngọc Khánh An 7A2
Điểm TB: 8.6

Vũ Thị Ngọc Hiền 8A1
Điểm TB: 9

Hoàng Quỳnh Anh 8A1
Điểm TB: 9

Cao Ngọc  Hân 8A2
Điểm TB: 9

Lưu Gia  Thịnh 8A3
Điểm TB: 9

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.3

Lê Nguyễn Ánh Dương 9A2
Điểm TB: 8.6

Nguyễn Trương Minh Anh 9A3
Điểm TB: 8.3

Trịnh Minh Nghi 10A1
Điểm TB: 9.3

Lê Quang Đăng 10A2
Điểm TB: 8.6

Trần Nguyễn Khương Duy 10A3
Điểm TB: 7.8

Võ Hồng Ngọc 10A4
Điểm TB: 7.9

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 9.3

Ngô Ngọc Như Quỳnh 11A2
Điểm TB: 8.1

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Điểm TB: 8.9

Trương Nguyễn Kim Ngọc Nhi 11A4
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Thị Khả Vy 12A1
Điểm TB: 9.1

Đỗ Phương Như 12A2
Điểm TB: 8.4

Đặng Thị Diễm Trinh 12A3
Điểm TB: 8.9

Nguyễn Thị Ngọc Hân 12A3
Điểm TB: 8.9

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Trần Vi Vi An 6A1
Từ KH vươn lên G

Trang Minh Triết 6A2
Từ TB vươn lên KH

Đinh Quang Hưng 6A3
Từ TB vươn lên KH

Phan Nhân Ái 7A1
Tăng 12 hạng

Nguyễn Quang Tường Minh 7A2
Tăng 7 hạng

Tằng Ái Gia 8A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Nhật  Nam 8A2
Tăng 17 hạng

Hà Quang Minh 8A3
Từ Y vươn lên KH

Nguyễn Thạch Vỹ 9A1
Từ KH vươn lên G

Phạm Quý Lân 9A2
Từ Y vươn lên KH

Văn Trần Phước Thịnh 9A3
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Quốc Hương 10A1
Từ KH vươn lên XS

Đặng Thị Lan Vy 10A2
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Hoài Đông Nghi 10A3
Tăng 5 hạng

Võ Hồng Ngọc 10A4
Từ TB vươn lên KH

Trương Mỹ Ngọc 11A1
Tăng 11 hạng

Phan Nghĩa Hiệp 11A2
Từ Y vươn lên KH

Phan Tự Uy 11A3
Từ KEM vươn lên KH

Trương Nguyễn Kim Ngọc Nhi 11A4
Từ G vươn lên XS

Phạm Thành An 12A1
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Hồng Đào 12A2
Từ TB vươn lên KH

Phạm Ngọc Qui 12A3
Tăng 5 hạng