Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 10


Học sinh Xuất Sắc

Hà Trần Quí 9A2
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Điểm TB: 9.5

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Minh Thư 9A1
Điểm TB: 9.3

Trịnh Song Phúc 9A1
Điểm TB: 9.3

Trần Lê Hồng Ngọc 9A1
Điểm TB: 9.2

Thái Hoàng Minh 9A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Hồ Trường An 9A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Minh Hiếu 9A1
Điểm TB: 9.5

Huỳnh Hương Giang 9A1
Điểm TB: 9.2

Phạm Đỗ Vĩnh An 9A1
Điểm TB: 9.2

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 8A3
Điểm TB: 9.1

Võ Đình Phúc 8A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Vũ Phương Linh 8A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Phạm Thiên Bình 8A1
Điểm TB: 9.2

Lê Nguyễn Quỳnh Anh 8A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Thị Thúy An 8A1
Điểm TB: 9.5

Vũ Dương Cát Tường 7A1
Điểm TB: 9.5

Bùi Nguyễn Anh Thư 7A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Phạm Nam Phương 7A1
Điểm TB: 9.4

Đặng Thị Như Quỳnh 7A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Minh Phát 7A1
Điểm TB: 9.1

Đỗ Văn Phúc 7A1
Điểm TB: 9.4

Lê Đăng Khoa 7A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Minh Châu 7A1
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Lê An 7A1
Điểm TB: 9.6

Trần Vĩnh Thục Nghi 12A4
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Nguyễn Trung Nam 12A4
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Kim Trúc Linh 12A4
Điểm TB: 9.1

Võ Hồng Đăng 12A4
Điểm TB: 9.4

Lê Quang Đăng 12A4
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Hoài Đông Nghi 12A3
Điểm TB: 9.1

Đinh Châu Bảo Ngọc 12A2
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.8

Lê Thùy Duyên 12A2
Điểm TB: 9.3

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.7

Đinh Huyền Trân 12A1
Điểm TB: 9.1

Trịnh Gia Phước 11A4
Điểm TB: 9.5

Mai Ngọc Nhân 11A4
Điểm TB: 9.8

Nguyễn Trọng Ngoan 11A4
Điểm TB: 9.7

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.8

Đỗ Nguyễn Kim Duyên 11A4
Điểm TB: 9.7

Đặng Tuệ Bình 11A4
Điểm TB: 9.3

Phạm Hoàng Quân 11A3
Điểm TB: 9.3

Đỗ Thành Vinh 11A1
Điểm TB: 9.3

Lê Phước Sư 11A1
Điểm TB: 9.1

Thái Tú Thiên Phương 11A1
Điểm TB: 9

Trịnh Minh Ngọc 11A1
Điểm TB: 9

Bùi Nguyễn Anh Minh 11A1
Điểm TB: 9.2

Đào Hữu Nam 11A1
Điểm TB: 9.5

Cao Đăng Đăng 11A1
Điểm TB: 9.4

Trần Kim Xuân 10A1
Điểm TB: 9.1

Phan Ngọc Minh Thư 10A1
Điểm TB: 9.3

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Yến Nhi 10A1
Điểm TB: 9.5

Thái Tuấn Kiệt 10A1
Điểm TB: 9.1

Trịnh Minh Lâm 10A1
Điểm TB: 9.2

Vũ Trọng Như Quỳnh Isabelle 10A1
Điểm TB: 9

Hoàng Quỳnh Anh 10A1
Điểm TB: 9.2

Học sinh Giỏi nhất lớp


Nguyễn Minh Châu 7A1
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Lê An 7A1
Điểm TB: 9.6

Dương Minh Nhật 7A2
Điểm TB: 9.7

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Trí Thắng 8A2
Điểm TB: 9

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Điểm TB: 9

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 8A3
Điểm TB: 9.1

Thái Hoàng Minh 9A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Minh Hiếu 9A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Yến Nhi 10A1
Điểm TB: 9.5

Phạm Bảo Ngọc 10A2
Điểm TB: 8.7

Nguyễn Trần Thế Hiển 10A3
Điểm TB: 9.1

Đào Hữu Nam 11A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Trúc Phương 11A2
Điểm TB: 9

Trần Lê Thảo Vy 11A2
Điểm TB: 9

Phạm Hoàng Quân 11A3
Điểm TB: 9.3

Mai Ngọc Nhân 11A4
Điểm TB: 9.8

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.8

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.7

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.8

Nguyễn Hoài Đông Nghi 12A3
Điểm TB: 9.1

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Vũ Dương Cát Tường 7A1
Từ vươn lên XS

Bùi Nguyễn Anh Thư 7A1
Từ vươn lên XS

Lý Thị Tố Tố 7A1
Từ vươn lên G

Phan Phùng Tuyết Trinh 7A1
Từ vươn lên G

Vũ Viết Thụ 7A1
Từ vươn lên KH

Trịnh Thị Thanh Thùy 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thành Thái 7A1
Từ vươn lên G

Trịnh Phương Thảo 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Phạm Nam Phương 7A1
Từ vươn lên XS

Đặng Thị Như Quỳnh 7A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Minh Phát 7A1
Từ vươn lên XS

Đỗ Văn Phúc 7A1
Từ vươn lên XS

Đoàn Dương Thục Nhi 7A1
Từ vươn lên G

Mai Bá Nhật 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Phạm Phước Nguyên 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Đông Nghi 7A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Kim Ngân 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng Mỹ 7A1
Từ vươn lên G

Trần Bảo Linh 7A1
Từ vươn lên G

Lê Nguyễn Khánh Linh 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trung Kiên 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Minh Khôi 7A1
Từ vươn lên KH

Võ Trọng Khiêm 7A1
Từ vươn lên G

Võ Nguyễn Hoàng 7A1
Từ vươn lên G

Hà Nhật Huy 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Viết Gia Khiêm 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Đăng Khoa 7A1
Từ vươn lên XS

Trần Tuấn Hòa 7A1
Từ vươn lên G

La Gia Hân 7A1
Từ vươn lên G

Trần Đức 7A1
Từ vươn lên KH

Kon Tuấn Đạt 7A1
Từ vươn lên G

Trương Phạm Uyển Chi 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Minh Châu 7A1
Từ vươn lên XS

Võ Khuê Anh 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Lê An 7A1
Từ vươn lên XS

Lê Nguyễn Phương Anh 7A1
Từ vươn lên G

Vưu Thiên Trí 7A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trịnh Hồng Ánh 7A2
Từ vươn lên KH

Đào Duy Đức 7A2
Từ vươn lên KH

Dư Đông Hải 7A2
Từ vươn lên G

Phạm Gia Hân 7A2
Từ vươn lên KH

Lưu Đăng Khoa 7A2
Từ vươn lên G

Võ Anh Khoa 7A2
Từ vươn lên G

Bùi Quang Thái 7A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Tú Quyên 7A2
Từ vươn lên KH

Phan Minh Quân 7A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7A2
Từ vươn lên KH

Dương Minh Nhật 7A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Cao Thiên Nhân 7A2
Từ vươn lên KH

Mai Gia Minh 7A2
Từ vươn lên KH

Trần Nguyễn Bảo Trân 7A2
Từ vươn lên G

Kim Thúy An 7A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7A2
Từ vươn lên KH

Lâm Phương Trúc Quỳnh 8A1
Từ vươn lên G

Võ Thái Vân Thảo 8A1
Từ vươn lên KH

Tiêu Ngọc Minh Thư 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Đình Phúc 8A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Khánh Phương 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Nam Phương 8A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Tấn Phát 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đắc Kỷ Nguyên 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Trần Minh Nhật 8A1
Từ vươn lên KH

Quách Gia Nghi 8A1
Từ vươn lên KH

Châu Hải Long 8A1
Từ vươn lên KH

Phạm Kim Ngân 8A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Ngọc Trúc Linh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Phương Linh 8A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Đặng Minh Khuê 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thụy Bích Khuê 8A1
Từ vươn lên KH

Lương Tuấn Khang 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Từ vươn lên XS

Dương Thị Kim Hoa 8A1
Từ vươn lên G

Lê Nguyễn Khang Duy 8A1
Từ vươn lên G

Phạm Công Danh 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Bảo Ngọc Ngân Chi 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Quỳnh Châu 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Thiên Bình 8A1
Từ vươn lên XS

Hồ Lê Gia Bảo 8A1
Từ vươn lên KH

Trần Ngọc Anh 8A1
Từ vươn lên KH

Trương Bùi Quỳnh Anh 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Quỳnh Anh 8A1
Từ vươn lên XS

Lê Quốc An 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thúy An 8A1
Từ vươn lên XS

Trần Huyền Trân 8A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Đặng Đức Trí 8A1
Từ vươn lên KH

Đỗ Phương Vy 8A2
Từ vươn lên KH

Bùi Văn Viễn 8A2
Từ vươn lên G

Đào Trần Na Uy 8A2
Từ vươn lên KH

Minh Ngọc Thái Trâm 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Đức Trí 8A2
Từ vươn lên KH

Trần Đặng Trường Thịnh 8A2
Từ vươn lên G

Võ Khánh Toàn 8A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Phước Thành 8A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Trí Thắng 8A2
Từ vươn lên G

Phạm Phương Phương 8A2
Từ vươn lên G

Vòng Khoa Quý 8A2
Từ vươn lên G

Võ Ngọc Phát 8A2
Từ vươn lên KH

Đoàn Thuận Phương 8A2
Từ vươn lên KH

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Từ vươn lên G

Fan Bao Le 8A2
Từ vươn lên KH

Ngụy Quốc Hoàng Gia 8A2
Từ vươn lên G

Võ Quang Hiếu 8A2
Từ vươn lên G

Lưu Đào Tuấn 8A2
Từ vươn lên KH

Đặng Quốc Bảo 8A2
Từ vươn lên KH

Cao Đình Đình 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Minh Đạt 8A2
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Châu 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Anh Châu 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lý Thanh Bình 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Trần Anh Đông 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Thị Lan Anh 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thảo Vy 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Huy Thịnh 8A3
Từ vươn lên G

Bùi Lê Trung 8A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Quân 8A3
Từ vươn lên KH

Đào Thanh Nhã Uyên 8A3
Từ vươn lên G

Trương Triều Thắng 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Minh Quân 8A3
Từ vươn lên KH

Dương Hoàng Phúc 8A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Khôi 8A3
Từ vươn lên KH

Khúc Quang Phú 8A3
Từ vươn lên KH

Đặng Khánh Như 8A3
Từ vươn lên KH

Châu Nguyễn Tấn Phát 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Kiều My 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phan Hoàng Nam 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Đoàn Phương Ngân 8A3
Từ vươn lên KH

Phạm Xuân Hồng 8A3
Từ vươn lên KH

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 8A3
Từ vươn lên XS

Trịnh Du 8A3
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Duy 8A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Quang Tường Minh 9A1
Từ KH vươn lên G

Hà Trần Quí 9A2
Từ vươn lên XS

Nguyễn Phú Quí 9A2
Từ vươn lên KH

Ngô Thục Như 9A2
Từ vươn lên KH

Phan Đoàn Mai Phương 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Thành Nhân 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ánh Liên 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Diệu Linh 9A2
Từ vươn lên KH

Tô Ngọc Ánh Linh 9A2
Từ vươn lên KH

Phạm Quý Nhân 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Ngọc Phương Mai 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Từ vươn lên XS

Lạc Nhất Huy 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trọng Hiếu 9A2
Từ vươn lên KH

Hồ Viết Minh Duy 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Mai Như Hạ 9A2
Từ vươn lên KH

Dư Đông Ngọc Hảo 9A2
Từ vươn lên G

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Từ vươn lên XS

Lâm Triều Hân 9A2
Từ vươn lên KH

Châu Thanh Thiện 9A2
Từ vươn lên KH

Trương Ngọc Dung 9A2
Từ vươn lên KH

Phan Ngọc Khánh An 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Phan Huyền Trân 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Minh Trí 9A2
Từ vươn lên KH

Trần Cát Như Ý 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thanh Trúc 10A1
Tăng 9 hạng

Nguyễn Thái Ngọc Diệp 10A1
Tăng 9 hạng

Nguyễn Lê Kim Ngân 10A2
Từ TB vươn lên KH

Võ Hoàng Cát Tường 10A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Thái Tuấn 10A3
Từ vươn lên KH

Lưu Gia  Thịnh 10A3
Từ vươn lên KH

Trương Huỳnh Oanh Thư 10A3
Từ vươn lên KH

Lâm Tú Sang 10A3
Từ vươn lên KH

Trần Minh Quân 10A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Minh Quân 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Nghiệp Phát 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Anh Minh 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn An Na 10A3
Từ vươn lên KH

Đặng Thành Phát 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Khoa 10A3
Từ vươn lên KH

Lê Hà Ngọc Hân 10A3
Từ vươn lên KH

Võ Ngọc Vân Anh 10A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Trần Thế Hiển 10A3
Từ vươn lên G

Đỗ Thành Vinh 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Đức Huỳnh 11A1
Từ vươn lên G

Trần Phú Thịnh 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Lâm Duy Thắng 11A1
Từ vươn lên KH

Lê Phước Sư 11A1
Từ vươn lên XS

Lâm Tuấn Thành 11A1
Từ vươn lên G

Thái Tú Thiên Phương 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Thị Ánh Phượng 11A1
Từ vươn lên G

Phạm Hoàng Minh Quân 11A1
Từ vươn lên G

Trịnh Minh Ngọc 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Khánh Vĩnh Phúc 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thiên Long 11A1
Từ vươn lên G

Bùi Nguyễn Anh Minh 11A1
Từ vươn lên XS

Đào Hữu Nam 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoàng Long 11A1
Từ vươn lên KH

Văn Quan Khải 11A1
Từ vươn lên KH

Lê Bình Khang 11A1
Từ vươn lên KH

Lưu Quang Hùng 11A1
Từ vươn lên KH

Võ Huỳnh Bảo Huy 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 11A1
Từ vươn lên KH

Cao Đăng Đăng 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Đức Quỳnh Anh 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Lê Vân Anh 11A1
Từ vươn lên G

Lê Trần Ngọc Ánh 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thiên Bảo 11A1
Từ vươn lên KH

Âu Dương Lệ Dinh 11A1
Từ vươn lên G

Phan Minh Thuận 11A2
Từ vươn lên KH

Biện Minh Thiện 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Quang Thái 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Phước Tài 11A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng Sơn 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Ngọc Phương Quỳnh 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Thanh Quang 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trúc Phương 11A2
Từ vươn lên G

Lê Đoàn Phi Phụng 11A2
Từ vươn lên KH

Phạm Gia Nghi 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Uyên Nghi 11A2
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Nghi 11A2
Từ vươn lên G

Trần Thế Nam 11A2
Từ vươn lên KH

Quách Phúc Văn 11A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Đình Thiên Long 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A2
Từ vươn lên KH

Phạm Quý Lân 11A2
Từ vươn lên KH

Tằng Tiểu An 11A2
Từ vươn lên KH

Quách Phúc Võ 11A2
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Vũ 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Lê Thảo Vy 11A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Lữ Khánh Trình 11A3
Từ vươn lên KH

Ngô Hồ Hạnh Thi 11A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Anh Quốc 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phước Thành 11A3
Từ vươn lên KH

Phạm Hoàng Quân 11A3
Từ vươn lên XS

Mai Xuân Phúc 11A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Minh Quân 11A3
Từ vươn lên KH

Phạm Đức Phát 11A3
Từ vươn lên KH

Cao Phong Phát 11A3
Từ vươn lên KH

Hồng Kim Ngọc 11A3
Từ vươn lên G

Cao Lê Ngọc Mai 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Nam 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Khoa 11A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Tuấn Kiệt 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Kiều Khanh 11A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Mai Khương Duy 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Kiều Anh 11A3
Từ vươn lên KH

Khưu Hiền Ân 11A3
Từ vươn lên KH

Quách Ngọc Minh Vạn 11A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàn Nhất Xuân 11A3
Từ vươn lên G

Fan Ding Zi 11A4
Từ vươn lên G

Phạm Bùi Thiên Y 11A4
Từ vươn lên G

Nguyễn Thạch Vỹ 11A4
Từ vươn lên G

Nguyễn Phương Uyên 11A4
Từ vươn lên G

Lê Thanh Tú 11A4
Từ vươn lên KH

Huỳnh Phan Quỳnh Trâm 11A4
Từ vươn lên G

Trần Cường Thành 11A4
Từ vươn lên KH

Lê Bá Hoàng Thông 11A4
Từ vươn lên KH

Trịnh Gia Phước 11A4
Từ vươn lên XS

Châu Hoàng Sơn 11A4
Từ vươn lên KH

Dương Thế Nhẫn 11A4
Từ vươn lên KH

Lê Bảo Như 11A4
Từ vươn lên KH

Tạ Đức Minh Nguyên 11A4
Từ vươn lên G

Mai Ngọc Nhân 11A4
Từ vươn lên XS

Mai Thị Kim Ngân 11A4
Từ vươn lên G

Nguyễn Trọng Ngoan 11A4
Từ vươn lên XS

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoài Bảo Kha 11A4
Từ vươn lên G

Lê Hoàng Khang 11A4
Từ vươn lên G

Phan Huyền Linh 11A4
Từ vươn lên KH

Bùi Lê Huy 11A4
Từ vươn lên G

Đỗ Nguyễn Kim Duyên 11A4
Từ vươn lên XS

Lê Duy 11A4
Từ vươn lên KH

Đặng Tuệ Bình 11A4
Từ vươn lên XS

Võ Thành Bảo 11A4
Từ vươn lên KH

Hoàng Châu Anh 11A4
Từ vươn lên G

Châu Gia Bảo 11A4
Từ vươn lên KH

Hồ Gia Bảo Huy 11A4
Từ vươn lên G

Đặng Mai Thy 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thanh Phương 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thiện Phú 12A1
Từ vươn lên KH

Bùi Ngọc Cẩm Nhung 12A1
Từ vươn lên KH

Trịnh Minh Nghi 12A1
Từ vươn lên XS

Phạm Đỗ Vĩnh Nghi 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoài Thu Nghi 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Khánh Linh 12A1
Từ vươn lên KH

Ôn Tuấn Huy 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trung Tín 12A1
Từ vươn lên G

Bùi Hoàng Bảo Trân 12A1
Từ vươn lên G

Phan Trung Trực 12A1
Từ vươn lên G

Võ Ngọc Phương Uyên 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phương Thảo Vân 12A1
Từ vươn lên G

Đinh Huyền Trân 12A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Minh Triết 12A1
Từ vươn lên G

Lâm Quốc Trung 12A1
Từ vươn lên KH

Lê Hoàng Tường Vy 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Thị Lan Vy 12A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Hà Khánh Vy 12A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Thị Quế Trân 12A2
Từ vươn lên KH

Chu Doãn Vũ 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Bảo Trâm 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Hữu Phước 12A2
Từ vươn lên KH

Phan Đoàn Tú Phương 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Quân 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Yến Nhi 12A2
Từ vươn lên KH

Võ Hồng Ngọc 12A2
Từ vươn lên G

Đinh Châu Bảo Ngọc 12A2
Từ vươn lên XS

Võ Đông My 12A2
Từ vươn lên G

Phan Thị Diễm My 12A2
Từ vươn lên G

Châu Hoàng Thiên Lộc 12A2
Từ vươn lên KH

Trần Vĩ Lâm 12A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Huỳnh Hồng Lam 12A2
Từ vươn lên KH

Trương Minh Khôi 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Nhật Đăng Khoa 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Từ vươn lên XS

Đỗ Phát Hưng 12A2
Từ vươn lên G

Hà Đức Huy 12A2
Từ vươn lên KH

Đào Gia Hân 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Huỳnh Công Định 12A2
Từ vươn lên KH

Lê Thùy Duyên 12A2
Từ vươn lên XS

Nguyễn Đỗ Phương Dung 12A2
Từ vươn lên G

Tăng Gia Bảo 12A2
Từ vươn lên G

Lâm Bảo Ân 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trần Khả Ái 12A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Huỳnh Như 12A2
Từ vươn lên G

Võ Tấn Phát 12A2
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Quân 12A3
Từ vươn lên G

Hứa Hải Tân 12A3
Từ vươn lên KH

Đoàn Hữu Quân 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Huy Phúc 12A3
Từ vươn lên KH

Trần Thanh Phong 12A3
Từ vươn lên KH

Trịnh Tấn Phát 12A3
Từ vươn lên KH

Phan Huỳnh Phát 12A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Thụy Yến Nhi 12A3
Từ vươn lên G

Đoàn Ngọc Hoàng Nhi 12A3
Từ vươn lên KH

Bùi Minh Nghĩa 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoài Đông Nghi 12A3
Từ vươn lên XS

Nguyễn Đức Vĩnh Lộc 12A3
Từ vươn lên KH

Lê Thị Mỹ Kiều 12A3
Từ vươn lên KH

Phan Su Hy 12A3
Từ vươn lên G

Trịnh Tấn Hưng 12A3
Từ vươn lên KH

Lê Thu Hiền 12A3
Từ vươn lên G

Lê Mỹ Hiền 12A3
Từ vươn lên G

Lê Gia Hân 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Mỹ Chi 12A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng Thanh Cần 12A3
Từ vươn lên KH

Tô Lan Anh 12A3
Từ vươn lên KH

Trần Tuấn An 12A3
Từ vươn lên KH

Hứa Mai Thanh 12A3
Từ vươn lên KH

Đoàn Quốc Thịnh 12A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Minh Thuận 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Tiến 12A3
Từ vươn lên KH

Hoàng Thu Trang 12A3
Từ vươn lên G

Trần Văn Trung 12A3
Từ vươn lên G

Trương Triều Vinh 12A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Hải Yến 12A3
Từ vươn lên G