Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 8


Học sinh Xuất Sắc

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.5

Hà Thanh Tina 8A1
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Hoàng Mai Thảo 8A1
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Yến Nhi 8A1
Điểm TB: 9.1

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Điểm TB: 9.6

Vũ Thị Ngọc Hiền 8A1
Điểm TB: 9.5

Võ Tường Vy 8A1
Điểm TB: 9

Thái Hoàng Minh 7A1
Điểm TB: 9.2

Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.2

Vũ Thanh Nhàn 6A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Thị Thúy An 6A1
Điểm TB: 9

Phạm Thị Ngọc Hằng 11A4
Điểm TB: 9

Học sinh Giỏi nhất lớp


Vũ Thanh Nhàn 6A1
Điểm TB: 9.3

Võ Quang Hiếu 6A2
Điểm TB: 8.2

Lương Bảo Duy 6A3
Điểm TB: 8.1

Thái Hoàng Minh 7A1
Điểm TB: 9.2

Phan Ngọc Khánh An 7A2
Điểm TB: 8.9

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Điểm TB: 9.6

Đào Bảo Châu 8A2
Điểm TB: 8.8

Lưu Gia  Thịnh 8A3
Điểm TB: 9.2

Phùng Gia Khang 9A1
Điểm TB: 9.5

Nguyễn Trọng Ngoan 9A2
Điểm TB: 8.6

Mai Ngọc Nhân 9A3
Điểm TB: 8.8

Phan Su Hy 10A1
Điểm TB: 9.4

Lê Quang Đăng 10A2
Điểm TB: 8.3

Hoàng Thu Trang 10A4
Điểm TB: 7.3

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 8.8

Văn Chấn Nghĩa 11A2
Điểm TB: 8.5

Lương Viết Duy 11A2
Điểm TB: 8.5

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Điểm TB: 8.7

Phạm Thị Ngọc Hằng 11A4
Điểm TB: 9

Nguyễn Thị Khả Vy 12A1
Điểm TB: 9.2

Đỗ Phương Như 12A2
Điểm TB: 8.7

Nguyễn Thị Ngọc Hân 12A3
Điểm TB: 9

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Từ XS vươn lên XS

Vũ Thanh Nhàn 6A1
Từ XS vươn lên XS

Nguyễn Thị Thúy An 6A1
Từ XS vươn lên XS

Vòng Khoa Quý 6A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trí Thắng 6A2
Từ vươn lên KH

Trần Đặng Trường Thịnh 6A2
Từ vươn lên G

Phạm Trịnh Phương Tiên 6A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ngọc Hân 6A2
Từ vươn lên KH

Võ Quang Hiếu 6A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Vũ Anh Châu 6A2
Từ vươn lên KH

Trần Ngọc Quỳnh Anh 6A3
Từ vươn lên KH

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 6A3
Từ vươn lên KH

Bùi Lê Trung 6A3
Từ vươn lên KH

Châu Nguyễn Tấn Phát 6A3
Từ vươn lên KH

Dương Hoàng Phúc 6A3
Từ vươn lên KH

Đặng Khánh Như 6A3
Từ vươn lên KH

Lê Đoàn Phương Ngân 6A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Bảo Ngọc 6A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Khôi 6A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Khả Hân 6A3
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Duy 6A3
Từ vươn lên G

Trịnh Du 6A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Bảo Ngân 7A1
Từ vươn lên KH

Thái Nguyễn Thành Nam 7A1
Từ vươn lên KH

Thái Hoàng Minh 7A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Công Minh 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trang Thành Long 7A1
Từ vươn lên KH

Hồ Ngọc Bảo Long 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Diệu Linh 7A1
Từ vươn lên KH

Bùi Nguyễn Ánh Linh 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Bá Khôi 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Hưng 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Thành Hưng 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Hiếu 7A1
Từ vươn lên G

Dư Đông Ngọc Hảo 7A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Hương Giang 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Thảo Duyên 7A1
Từ vươn lên KH

Trần Lê Bảo Châu 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Lê Gia Bảo 7A1
Từ vươn lên KH

Trần Dương Phương Anh 7A1
Từ vươn lên KH

Phạm Đỗ Vĩnh An 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hồ Trường An 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng An 7A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Lê Ngọc An 7A1
Từ vươn lên G

Phan Nhân Ái 7A1
Từ vươn lên G

Trần Lê Hồng Ngọc 7A1
Từ vươn lên KH

Trịnh Song Phúc 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Cúc Phương 7A1
Từ vươn lên G

Phan Đoàn Mai Phương 7A1
Từ vươn lên KH

Trần Nhất Phương 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trung Thành 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quang Thuận 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Thư 7A1
Từ vươn lên KH

Chan Lập Trung 7A1
Từ vươn lên KH

Đặng Thế Anh Vĩ 7A1
Từ vươn lên KH

Ngô Thục Như 7A2
Từ G vươn lên G

Nguyễn Triều Vỹ 7A2
Từ G vươn lên G

Nguyễn Thị Ngọc Trinh 7A2
Từ G vươn lên G

Phan Ngọc Khánh An 7A2
Từ G vươn lên G

Trần Hải Triều 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Ngọc Nhã Uyên 8A1
Từ vươn lên KH

Hồ Ngọc Phương Trâm 8A1
Từ vươn lên G

Lê Vương Bảo Tín 8A1
Từ vươn lên KH

Hà Thanh Tina 8A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoàng Anh Thy 8A1
Từ vươn lên KH

Phan Ngọc Minh Thư 8A1
Từ vươn lên G

Hồ Hoàng Hữu Phúc 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Minh Quân 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Mai Thảo 8A1
Từ vươn lên XS

Đoàn Dương Song Nhi 8A1
Từ vươn lên G

Đoàn Dương Yến Nhi 8A1
Từ vươn lên XS

Lâm Bội Thu Ngân 8A1
Từ vươn lên KH

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Từ vươn lên XS

Vũ Anh Nhân 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Hoàng 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Quang Hưng 8A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Dương Kim Ngân 8A1
Từ vươn lên KH

Trần Nhị Xuân Mai 8A1
Từ vươn lên KH

Diệp Gia Mẫn 8A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Tuấn Kiệt 8A1
Từ vươn lên KH

Thái Tuấn Kiệt 8A1
Từ vươn lên KH

Trịnh Minh Lâm 8A1
Từ vươn lên G

Vũ Trọng Như Quỳnh Isabelle 8A1
Từ vươn lên KH

Hoàng Quỳnh Anh 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Quốc Anh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thái Ngọc Diệp 8A1
Từ vươn lên KH

Hà Đoàn Khánh Duy 8A1
Từ vươn lên KH

Vũ Thị Ngọc Hiền 8A1
Từ vươn lên XS

Tằng Ái Gia 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Tường Vy 8A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Quốc Thái 8A2
Từ vươn lên KH

Lưu Thị Thanh Thủy 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Kỳ Phương 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Khôi Nguyên 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Nhật  Nam 8A2
Từ vươn lên KH

Ngô Đinh Khánh Linh 8A2
Từ vươn lên KH

Mai An Lập 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Mai Hân 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Hà Ngọc Hân 8A2
Từ vươn lên KH

Cao Ngọc  Hân 8A2
Từ vươn lên KH

Quách Gia Đại 8A2
Từ vươn lên G

Đào Bảo Châu 8A2
Từ vươn lên G

Dương Gia Bảo 8A2
Từ vươn lên KH

Trịnh Mai Quế Anh 8A2
Từ vươn lên KH

Phan Hoàng Uy 8A2
Từ vươn lên G

Biện Huỳnh Phương Vy 8A2
Từ vươn lên KH

Lưu Gia  Thịnh 8A3
Từ vươn lên G

Đặng Thuý Ngân 8A3
Từ vươn lên KH

Hà Quang Minh 8A3
Từ vươn lên G

Đỗ Gia Huy 8A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Thái Tuấn 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thạch Vỹ 9A1
Từ vươn lên KH

Phạm Bùi Thiên Y 9A1
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Vũ 9A1
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Tường Vy 9A1
Từ vươn lên G

Phan Phương Thùy Trinh 9A1
Từ vươn lên KH

Trần Phú Thịnh 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 9A1
Từ vươn lên KH

Phạm Hoàng Quân 9A1
Từ vươn lên KH

Thái Tú Thiên Phương 9A1
Từ vươn lên KH

Trương Đăng Quang 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Khánh Vĩnh Phúc 9A1
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Nghi 9A1
Từ vươn lên KH

Đào Hữu Nam 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thiên Long 9A1
Từ vươn lên KH

Bùi Thị Cẩm Ly 9A1
Từ vươn lên KH

Trương Anh Khang 9A1
Từ vươn lên G

Hồ Gia Bảo Huy 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đình Thiên Long 9A1
Từ vươn lên KH

Phùng Gia Khang 9A1
Từ vươn lên XS

Văn Quan Khải 9A1
Từ vươn lên G

Cao Đăng Đăng 9A1
Từ vươn lên G

Đặng Thế Lâm Anh 9A1
Từ vươn lên G

Hoàng Châu Anh 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lê Vân Anh 9A1
Từ vươn lên G

Lê Trần Ngọc Ánh 9A1
Từ vươn lên G

Võ Ngọc Thùy Dương 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Bảo Ái 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ánh Phượng 9A2
Từ vươn lên G

Phan Nguyễn Tâm Như 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trọng Ngoan 9A2
Từ vươn lên G

Trần Thế Nam 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Long 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Mỹ Linh 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Bình Khang 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Viết Khải 9A2
Từ vươn lên KH

Võ Huỳnh Bảo Huy 9A2
Từ vươn lên KH

Lưu Quang Hùng 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Huy Hoàng 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Ánh Dương 9A2
Từ vươn lên KH

Đặng Tuệ Bình 9A2
Từ vươn lên KH

Võ Thành Bảo 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Gia Bảo 9A2
Từ vươn lên KH

Tằng Tiểu An 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Kim Ái 9A2
Từ vươn lên KH

Phạm Hoàng Minh Quân 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Phước Sư 9A2
Từ vươn lên G

Trần Phước Tài 9A2
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Thành 9A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Lâm Duy Thắng 9A2
Từ vươn lên KH

Biện Minh Thiện 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 9A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Phan Quỳnh Trâm 9A2
Từ vươn lên G

Mai Ngọc Nhân 9A3
Từ G vươn lên G

Nguyễn Thị Thoại Vy 9A3
Từ G vươn lên G

Đặng Mai Thy 10A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trung Tín 10A1
Từ vươn lên KH

Bùi Hoàng Bảo Trân 10A1
Từ vươn lên G

Đinh Huyền Trân 10A1
Từ vươn lên G

Phan Trung Trực 10A1
Từ vươn lên KH

Võ Ngọc Phương Uyên 10A1
Từ vươn lên KH

Trần Vĩnh Thục Nghi 10A1
Từ vươn lên G

Trịnh Minh Nghi 10A1
Từ vươn lên KH

Trần Khôi Nguyên 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Phi Nhi 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Dân Phú 10A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Đông Phương 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hồ Song Phương 10A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thanh Phương 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Quân 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Kim Trúc Linh 10A1
Từ vươn lên G

Lê Hoàng Tường Vy 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phương Thảo Vân 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Nhật Thanh 10A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Minh Triết 10A1
Từ vươn lên G

Phạm Thanh Thiên 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoài Thu Nghi 10A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Bội Lâm 10A1
Từ vươn lên KH

Trần Ly An 10A1
Từ vươn lên G

Phan Hoàng Mẫn Anh 10A1
Từ vươn lên KH

Tăng Gia Bảo 10A1
Từ vươn lên KH

Ngô Hoàng Hiệp 10A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quốc Hương 10A1
Từ vươn lên KH

Phan Su Hy 10A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hà Khánh Vy 10A2
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Thảo Như 10A2
Từ vươn lên KH

Đoàn Ngọc Hoàng Nhi 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Vĩnh Lộc 10A2
Từ vươn lên KH

Lê Quang Đăng 10A2
Từ vươn lên G

Trần Kỳ Diên 10A2
Từ vươn lên KH

Lê Thùy Duyên 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Tiến 10A2
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Quân 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Sơn 10A2
Từ vươn lên KH

Phan Đoàn Tú Phương 10A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Thu Trang 10A4
Từ KH vươn lên KH

Trần Minh Quân 11A1
Từ x vươn lên G

Nguyễn Văn Thắng 11A2
Từ vươn lên KH

Ngô Ngọc Như Quỳnh 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Văn Quang 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Phúc 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Thị Thùy Nguyên 11A2
Từ vươn lên G

Văn Chấn Nghĩa 11A2
Từ vươn lên G

Trần Trọng Nghĩa 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trung Long 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Duy Linh 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Cát Đoan 11A2
Từ vươn lên KH

Đào Quang Đạt 11A2
Từ vươn lên G

Lương Viết Duy 11A2
Từ vươn lên G

Bùi Khánh Duy 11A2
Từ vươn lên KH

Dương Phương Anh 11A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Minh Triết 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Gia Triết 11A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Phúc Hà Uyên 11A2
Từ vươn lên KH

Tạ Dương Hoàng Yến 11A2
Từ vươn lên G

Phạm Thị Ngọc Hằng 11A4
Từ XS vươn lên XS

Nguyễn Thị Khả Vy 12A1
Từ G vươn lên G