Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 9


Học sinh Xuất Sắc

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Điểm TB: 9.2

Trịnh Song Phúc 9A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Minh Hiếu 9A1
Điểm TB: 9.1

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Thị Thúy An 8A1
Điểm TB: 9.1

Trần Nguyễn Bảo Trân 7A2
Điểm TB: 9.2

Trương Quang Minh 7A2
Điểm TB: 9

Vũ Dương Cát Tường 7A1
Điểm TB: 9

Lê Đăng Khoa 7A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Lê An 7A1
Điểm TB: 9.2

Lê Quang Đăng 12A4
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Hữu Cường 12A4
Điểm TB: 9

Lâm Tuấn Quân 12A3
Điểm TB: 9.2

Phan Su Hy 12A3
Điểm TB: 9.8

Lê Thu Hiền 12A3
Điểm TB: 9.4

Lê Mỹ Hiền 12A3
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.6

Đinh Huyền Trân 12A1
Điểm TB: 9.3

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.6

Phạm Đỗ Vĩnh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Hoài Thu Nghi 12A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Thạch Vỹ 11A4
Điểm TB: 9.4

Nguyễn Phương Uyên 11A4
Điểm TB: 9.4

Trịnh Gia Phước 11A4
Điểm TB: 9.8

Mai Ngọc Nhân 11A4
Điểm TB: 9.9

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.9

Hoàng Châu Anh 11A4
Điểm TB: 9.3

Phạm Bùi Thiên Y 11A4
Điểm TB: 9.3

Phạm Hoàng Quân 11A3
Điểm TB: 9.4

Lê Ngọc Phương Quỳnh 11A2
Điểm TB: 9.3

Cao Đăng Đăng 11A1
Điểm TB: 9.4

Phạm Bảo Ngọc 10A2
Điểm TB: 9

Đoàn Dương Yến Nhi 10A1
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.6

Trịnh Minh Lâm 10A1
Điểm TB: 9.1

Thái Tuấn Kiệt 10A1
Điểm TB: 9.1

Hoàng Quỳnh Anh 10A1
Điểm TB: 9.1

Đoàn Minh Anh 10A1
Điểm TB: 9

Phan Ngọc Minh Thư 10A1
Điểm TB: 9.5

Học sinh Giỏi nhất lớp


Lê Đăng Khoa 7A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Lê An 7A1
Điểm TB: 9.2

Trần Nguyễn Bảo Trân 7A2
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Thị Thúy An 8A1
Điểm TB: 9.1

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Điểm TB: 9.1

Lương Bảo Duy 8A3
Điểm TB: 9.1

Trịnh Song Phúc 9A1
Điểm TB: 9.2

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Điểm TB: 9.2

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Điểm TB: 9.6

Phạm Bảo Ngọc 10A2
Điểm TB: 9

Võ Ngọc Vân Anh 10A3
Điểm TB: 8.9

Cao Đăng Đăng 11A1
Điểm TB: 9.4

Lê Ngọc Phương Quỳnh 11A2
Điểm TB: 9.3

Phạm Hoàng Quân 11A3
Điểm TB: 9.4

Mai Ngọc Nhân 11A4
Điểm TB: 9.9

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Điểm TB: 9.9

Trịnh Minh Nghi 12A1
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Điểm TB: 9.6

Phan Su Hy 12A3
Điểm TB: 9.8

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Vũ Dương Cát Tường 7A1
Từ vươn lên XS

Phan Phùng Tuyết Trinh 7A1
Từ vươn lên G

Lý Thị Tố Tố 7A1
Từ vươn lên G

Bùi Nguyễn Anh Thư 7A1
Từ vươn lên G

Trịnh Thị Thanh Thùy 7A1
Từ vươn lên KH

Vũ Viết Thụ 7A1
Từ vươn lên G

Trịnh Phương Thảo 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thành Thái 7A1
Từ vươn lên G

Đặng Thị Như Quỳnh 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Phạm Nam Phương 7A1
Từ vươn lên G

Đỗ Văn Phúc 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Minh Phát 7A1
Từ vươn lên G

Đoàn Dương Thục Nhi 7A1
Từ vươn lên KH

Mai Bá Nhật 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Phạm Phước Nguyên 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Đông Nghi 7A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Kim Ngân 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng Mỹ 7A1
Từ vươn lên G

Trần Bảo Linh 7A1
Từ vươn lên G

Lê Nguyễn Khánh Linh 7A1
Từ vươn lên KH

Võ Khuê Anh 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Châu 7A1
Từ vươn lên G

Trương Phạm Uyển Chi 7A1
Từ vươn lên KH

Kon Tuấn Đạt 7A1
Từ vươn lên KH

Trần Đức 7A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trung Kiên 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Minh Khôi 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Đăng Khoa 7A1
Từ vươn lên XS

Võ Trọng Khiêm 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Viết Gia Khiêm 7A1
Từ vươn lên KH

Võ Nguyễn Hoàng 7A1
Từ vươn lên G

Trần Tuấn Hòa 7A1
Từ vươn lên G

La Gia Hân 7A1
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Phương Anh 7A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Lê An 7A1
Từ vươn lên XS

Trần Nguyễn Bảo Trân 7A2
Từ vươn lên XS

Vưu Thiên Trí 7A2
Từ vươn lên KH

Ngụy Quốc Hoàng Triều 7A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Tú Quyên 7A2
Từ vươn lên KH

Lương Đình Tân 7A2
Từ vươn lên KH

Bùi Quang Thái 7A2
Từ vươn lên G

Dao Trương Anh Thư 7A2
Từ vươn lên KH

Phan Minh Quân 7A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 7A2
Từ vươn lên KH

Dương Minh Nhật 7A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Cao Thiên Nhân 7A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Đình Nhật Nguyên 7A2
Từ vươn lên KH

Trương Quang Minh 7A2
Từ vươn lên XS

Võ Anh Khoa 7A2
Từ vươn lên KH

Lưu Đăng Khoa 7A2
Từ vươn lên KH

Quách Kiến Hy 7A2
Từ vươn lên KH

Phạm Gia Hân 7A2
Từ vươn lên KH

Dư Đông Hải 7A2
Từ vươn lên G

Đào Duy Đức 7A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Tuấn Anh 7A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trịnh Hồng Ánh 7A2
Từ vươn lên KH

Lê Trần Minh Nhật 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đắc Kỷ Nguyên 8A1
Từ vươn lên KH

Quách Gia Nghi 8A1
Từ vươn lên G

Châu Hải Long 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Phương Linh 8A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Ngọc Trúc Linh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đặng Minh Khuê 8A1
Từ vươn lên KH

Lương Tuấn Khang 8A1
Từ vươn lên KH

Dương Thị Kim Hoa 8A1
Từ vươn lên G

Lê Nguyễn Khang Duy 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Bảo Ngọc Ngân Chi 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quỳnh Châu 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Thiên Bình 8A1
Từ vươn lên G

Trương Bùi Quỳnh Anh 8A1
Từ vươn lên G

Trần Ngọc Anh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thúy An 8A1
Từ vươn lên XS

Lê Quốc An 8A1
Từ vươn lên G

Phạm Kim Ngân 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thụy Bích Khuê 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đinh Gia Huy 8A1
Từ vươn lên G

Phạm Công Danh 8A1
Từ vươn lên G

Hồ Lê Gia Bảo 8A1
Từ vươn lên G

Lê Nguyễn Quỳnh Anh 8A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Tấn Phát 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Đình Phúc 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Khánh Phương 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Nam Phương 8A1
Từ vươn lên KH

Võ Thái Vân Thảo 8A1
Từ vươn lên KH

Tiêu Ngọc Minh Thư 8A1
Từ vươn lên KH

Trần Huyền Trân 8A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Đặng Đức Trí 8A1
Từ vươn lên KH

Lâm Phương Trúc Quỳnh 8A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trí Thắng 8A2
Từ vươn lên KH

Đỗ Phương Vy 8A2
Từ vươn lên KH

Bùi Văn Viễn 8A2
Từ vươn lên G

Lê Đức Trí 8A2
Từ vươn lên G

Lưu Đào Tuấn 8A2
Từ vươn lên KH

Trần Đặng Trường Thịnh 8A2
Từ vươn lên KH

Võ Khánh Toàn 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phước Thành 8A2
Từ vươn lên KH

Phạm Phương Phương 8A2
Từ vươn lên G

Vòng Khoa Quý 8A2
Từ vươn lên KH

Đoàn Thuận Phương 8A2
Từ vươn lên KH

Phạm Thanh Ngọc 8A2
Từ vươn lên XS

Võ Ngọc Phát 8A2
Từ vươn lên KH

Trần Phước Lộc 8A2
Từ vươn lên KH

Võ Quang Hiếu 8A2
Từ vươn lên KH

Fan Bao Le 8A2
Từ vươn lên KH

Lê Trần Anh Đông 8A2
Từ vươn lên KH

Ngụy Quốc Hoàng Gia 8A2
Từ vươn lên KH

Cao Đình Đình 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Anh Châu 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Minh Đạt 8A2
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Châu 8A2
Từ vươn lên KH

Đặng Quốc Bảo 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lý Thanh Bình 8A2
Từ vươn lên KH

Bùi Lê Trung 8A3
Từ vươn lên G

Đào Thanh Nhã Uyên 8A3
Từ vươn lên KH

Trương Triều Thắng 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Huy Thịnh 8A3
Từ vươn lên KH

Dương Hoàng Phúc 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Minh Quân 8A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Quân 8A3
Từ vươn lên KH

Châu Nguyễn Tấn Phát 8A3
Từ vươn lên KH

Đặng Khánh Như 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Võ Thành Nhân 8A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Khôi 8A3
Từ vươn lên KH

Phạm Nhật Minh 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Quang Huy 8A3
Từ vươn lên KH

Phạm Xuân Hồng 8A3
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Duy 8A3
Từ vươn lên G

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Kiều My 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phan Hoàng Nam 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Đoàn Phương Ngân 8A3
Từ vươn lên KH

Trịnh Du 8A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Hoàng Bảo 8A3
Từ vươn lên KH

Lê Thị Lan Anh 8A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quang Thuận 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trung Thành 9A1
Từ vươn lên KH

Trần Nhất Phương 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Cúc Phương 9A1
Từ vươn lên G

Trịnh Song Phúc 9A1
Từ vươn lên XS

Đặng Hà Phong 9A1
Từ vươn lên KH

Trần Lê Hồng Ngọc 9A1
Từ vươn lên G

Thái Hoàng Minh 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Quang Tường Minh 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Công Minh 9A1
Từ vươn lên G

Hồ Ngọc Bảo Long 9A1
Từ vươn lên KH

Bùi Nguyễn Ánh Linh 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Bá Khôi 9A1
Từ vươn lên KH

Phạm Hoàng Huy 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Hưng 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Hiếu 9A1
Từ vươn lên XS

Huỳnh Hương Giang 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Vũ Thảo Duyên 9A1
Từ vươn lên G

Trần Lê Bảo Châu 9A1
Từ vươn lên G

Trần Dương Phương Anh 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Ngọc Anh 9A1
Từ vươn lên KH

Phan Nhân Ái 9A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Lê Ngọc An 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng An 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hồ Trường An 9A1
Từ vươn lên G

Phạm Đỗ Vĩnh An 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Minh Thư 9A1
Từ vươn lên G

Phạm Lâm Anh Thư 9A1
Từ vươn lên KH

Cao Cát Tiên 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Thảo Tiên 9A1
Từ vươn lên KH

Chan Lập Trung 9A1
Từ vươn lên G

Đặng Thế Anh Vĩ 9A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trí Việt 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Triều Vỹ 9A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phú Quí 9A2
Từ vươn lên KH

Phan Đoàn Mai Phương 9A2
Từ vươn lên KH

Ngô Thục Như 9A2
Từ vươn lên KH

Phạm Quý Nhân 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Ngọc Phương Mai 9A2
Từ vươn lên KH

Tô Ngọc Ánh Linh 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Diệu Linh 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Ngô Tuấn Kiệt 9A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Anh Khoa 9A2
Từ vươn lên KH

Đỗ Minh Khoa 9A2
Từ vươn lên KH

Trần Phạm Khánh Hưng 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Thành Hưng 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trọng Hiếu 9A2
Từ vươn lên KH

Bùi Thị Xuân Hiền 9A2
Từ vươn lên XS

Lâm Triều Hân 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Mai Như Hạ 9A2
Từ vươn lên KH

Hồ Viết Minh Duy 9A2
Từ vươn lên KH

Trương Ngọc Dung 9A2
Từ vươn lên KH

Phan Ngọc Khánh An 9A2
Từ vươn lên G

Hà Trần Quí 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Thành Nhân 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ánh Liên 9A2
Từ vươn lên KH

Lạc Nhất Huy 9A2
Từ vươn lên G

Dư Đông Ngọc Hảo 9A2
Từ vươn lên G

Vũ Chí Thành 9A2
Từ vươn lên KH

Châu Thanh Thiện 9A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Phan Huyền Trân 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Minh Trí 9A2
Từ vươn lên KH

Phan Cẩm Trúc 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Kim Xuân 9A2
Từ vươn lên KH

Trần Cát Như Ý 9A2
Từ vươn lên G

Lê Trí Mạnh 9A2
Từ vươn lên KH

Đoàn Dương Yến Nhi 10A1
Từ XS vươn lên XS

Đoàn Dương Song Nhi 10A1
Từ XS vươn lên XS

Trịnh Minh Lâm 10A1
Từ XS vươn lên XS

Thái Tuấn Kiệt 10A1
Từ XS vươn lên XS

Hoàng Quỳnh Anh 10A1
Từ XS vươn lên XS

Đoàn Minh Anh 10A1
Từ XS vươn lên XS

Phan Ngọc Minh Thư 10A1
Từ XS vươn lên XS

Dương Phạm Khôi Nguyên 10A2
Từ vươn lên KH

Phạm Bảo Ngọc 10A2
Từ vươn lên XS

Đỗ Hồng Ngọc 10A2
Từ vươn lên G

Huỳnh Dương Kim Ngân 10A2
Từ vươn lên KH

Đặng Thúy Ngân 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Nhật  Nam 10A2
Từ vươn lên KH

Mai An Lập 10A2
Từ vươn lên KH

Khúc Quang Khải 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lê Tuấn Hưng 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Huy Hoàng 10A2
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Mai Hân 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Duy 10A2
Từ vươn lên KH

Võ Nguyễn Chí Hùng Châu 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàn Nhật Anh 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Như Hoài Nhân 10A2
Từ vươn lên KH

Trần Quỳnh Như 10A2
Từ vươn lên G

Lê Phạm Yến Phương 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Kỳ Phương 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Yến Thanh Thảo 10A2
Từ vươn lên G

Trần Thị Bảo Trân 10A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Trí 10A2
Từ vươn lên G

Dương Ngọc Mỹ Tú 10A2
Từ vươn lên KH

Lâm Trúc Vy 10A2
Từ vươn lên KH

Trần Hữu Sang 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thụy Như Quỳnh 10A3
Từ vươn lên KH

Trần Minh Quân 10A3
Từ vươn lên KH

Trần Đình Minh Quân 10A3
Từ vươn lên KH

Lê Thành Phát 10A3
Từ vươn lên KH

Đặng Thành Phát 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn An Na 10A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Đức Anh Minh 10A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Anh Khoa 10A3
Từ vươn lên KH

Đỗ Khắc Huy 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Nguyên Hùng 10A3
Từ vươn lên KH

Đỗ Duy Hoàng 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trần Thế Hiển 10A3
Từ vươn lên G

Võ Ngọc Vân Anh 10A3
Từ vươn lên G

Hồ Minh Tâm 10A3
Từ vươn lên KH

Trương Huỳnh Oanh Thư 10A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thu Trâm 10A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Thái Tuấn 10A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Cát Tường 10A3
Từ vươn lên G

Trần Phú Thịnh 11A1
Từ vươn lên G

Huỳnh Lâm Duy Thắng 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh 11A1
Từ vươn lên G

Lâm Tuấn Thành 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11A1
Từ vươn lên KH

Lê Phước Sư 11A1
Từ vươn lên G

Phạm Hoàng Minh Quân 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Ánh Phượng 11A1
Từ vươn lên G

Thái Tú Thiên Phương 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Khánh Vĩnh Phúc 11A1
Từ vươn lên G

Trịnh Minh Ngọc 11A1
Từ vươn lên KH

Đào Hữu Nam 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thiên Long 11A1
Từ vươn lên G

Bùi Nguyễn Anh Minh 11A1
Từ vươn lên G

Lê Bình Khang 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoàng Long 11A1
Từ vươn lên G

Lưu Quang Hùng 11A1
Từ vươn lên KH

Võ Huỳnh Bảo Huy 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Huỳnh 11A1
Từ vươn lên G

Đỗ Thành Vinh 11A1
Từ vươn lên G

Văn Quan Khải 11A1
Từ vươn lên G

Cao Đăng Đăng 11A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Lê Vân Anh 11A1
Từ vươn lên G

Âu Dương Lệ Dinh 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thiên Bảo 11A1
Từ vươn lên KH

Lê Trần Ngọc Ánh 11A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Đức Quỳnh Anh 11A1
Từ vươn lên G

Văn Trần Phước Thịnh 11A2
Từ vươn lên KH

Quách Phúc Văn 11A2
Từ vươn lên G

Trần Phước Tài 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Quang Thái 11A2
Từ vươn lên KH

Biện Minh Thiện 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Ngọc Phương Quỳnh 11A2
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoàng Sơn 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trúc Phương 11A2
Từ vươn lên KH

Phạm Gia Nghi 11A2
Từ vươn lên KH

Lương Bảo Nghi 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Uyên Nghi 11A2
Từ vươn lên G

Trần Thế Nam 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đình Thiên Long 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A2
Từ vươn lên KH

Phạm Quý Lân 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Minh Hùng 11A2
Từ vươn lên KH

Tằng Tiểu An 11A2
Từ vươn lên G

Quách Phúc Võ 11A2
Từ vươn lên KH

Lâm Tuấn Vũ 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Lê Thảo Vy 11A2
Từ vươn lên KH

Huỳnh Anh Quốc 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phước Thành 11A3
Từ vươn lên KH

Phạm Hoàng Quân 11A3
Từ vươn lên XS

Mai Xuân Phúc 11A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Minh Quân 11A3
Từ vươn lên G

Cao Phong Phát 11A3
Từ vươn lên KH

Phạm Đức Phát 11A3
Từ vươn lên KH

Hồng Kim Ngọc 11A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Đức Nam 11A3
Từ vươn lên G

Cao Lê Ngọc Mai 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Khoa 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Kiều Khanh 11A3
Từ vươn lên KH

Vũ Thị Thanh Hiền 11A3
Từ vươn lên KH

Ngô Nguyễn Đình Duy 11A3
Từ vươn lên KH

Lý Đức Hải 11A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Mai Khương Duy 11A3
Từ vươn lên KH

Khưu Hiền Ân 11A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Kiều Anh 11A3
Từ vươn lên KH

Ngô Hồ Hạnh Thi 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Tài Anh 11A3
Từ vươn lên KH

Quách Ngọc Minh Vạn 11A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàn Nhất Xuân 11A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Hoài Bảo Kha 11A4
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thạch Vỹ 11A4
Từ vươn lên XS

Nguyễn Phương Uyên 11A4
Từ vươn lên XS

Võ Minh Tiến 11A4
Từ vươn lên KH

Huỳnh Phan Quỳnh Trâm 11A4
Từ vươn lên G

Lê Bá Hoàng Thông 11A4
Từ vươn lên KH

Châu Hoàng Sơn 11A4
Từ vươn lên KH

Lê Bảo Như 11A4
Từ vươn lên KH

Trịnh Gia Phước 11A4
Từ vươn lên XS

Mai Ngọc Nhân 11A4
Từ vươn lên XS

Dương Thế Nhẫn 11A4
Từ vươn lên KH

Tạ Đức Minh Nguyên 11A4
Từ vươn lên KH

Mai Thị Kim Ngân 11A4
Từ vươn lên G

Nguyễn Trọng Ngoan 11A4
Từ vươn lên G

Bùi Thị Cẩm Ly 11A4
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoài Bảo 11A4
Từ vươn lên KH

Võ Thành Bảo 11A4
Từ vươn lên KH

Đặng Tuệ Bình 11A4
Từ vươn lên KH

Đỗ Nguyễn Kim Duyên 11A4
Từ vươn lên KH

Bùi Lê Huy 11A4
Từ vươn lên G

Hoàng Châu Anh 11A4
Từ vươn lên XS

Châu Gia Bảo 11A4
Từ vươn lên KH

Hồ Gia Bảo Huy 11A4
Từ vươn lên G

Nguyễn Kim Ái 11A4
Từ vươn lên G

Phạm Bùi Thiên Y 11A4
Từ vươn lên XS

Fan Ding Zi 11A4
Từ vươn lên G

Lâm Quốc Trung 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Triết 12A1
Từ vươn lên G

Đinh Huyền Trân 12A1
Từ vươn lên XS

Bùi Hoàng Bảo Trân 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Trung Tín 12A1
Từ vươn lên G

Đặng Mai Thy 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thanh Phương 12A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thiện Phú 12A1
Từ vươn lên G

Bùi Ngọc Cẩm Nhung 12A1
Từ vươn lên G

Trịnh Minh Nghi 12A1
Từ vươn lên XS

Phan Trung Trực 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Khánh Linh 12A1
Từ vươn lên G

Ôn Tuấn Huy 12A1
Từ vươn lên G

Phạm Đỗ Vĩnh Nghi 12A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Hoài Thu Nghi 12A1
Từ vươn lên XS

Võ Ngọc Phương Uyên 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Phương Thảo Vân 12A1
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Huỳnh Như 12A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Thị Yến Nhi 12A2
Từ vươn lên KH

Võ Hồng Ngọc 12A2
Từ vươn lên G

Đinh Châu Bảo Ngọc 12A2
Từ vươn lên G

Võ Đông My 12A2
Từ vươn lên KH

Phan Thị Diễm My 12A2
Từ vươn lên KH

Trần Thị Phương Mai 12A2
Từ vươn lên KH

Châu Hoàng Thiên Lộc 12A2
Từ vươn lên KH

Trần Vĩ Lâm 12A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Huỳnh Hồng Lam 12A2
Từ vươn lên KH

Trương Minh Khôi 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Quốc Hương 12A2
Từ vươn lên XS

Đỗ Phát Hưng 12A2
Từ vươn lên KH

Hà Đức Huy 12A2
Từ vươn lên KH

Đào Gia Hân 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Huỳnh Công Định 12A2
Từ vươn lên KH

Lê Thùy Duyên 12A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Đỗ Phương Dung 12A2
Từ vươn lên G

Nguyễn Bá Ngọc Bình 12A2
Từ vươn lên KH

Tăng Gia Bảo 12A2
Từ vươn lên KH

Lâm Bảo Ân 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trần Khả Ái 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Hữu Phước 12A2
Từ vươn lên KH

Phan Đoàn Tú Phương 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Anh Quân 12A2
Từ vươn lên KH

Lâm Nhật Tiến 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Bảo Trâm 12A2
Từ vươn lên G

Huỳnh Thị Quế Trân 12A2
Từ vươn lên KH

Đặng Thị Lan Vy 12A2
Từ vươn lên KH

Lê Hoàng Tường Vy 12A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hà Khánh Vy 12A2
Từ vươn lên G

Lâm Tuấn Quân 12A3
Từ vươn lên XS

Đoàn Hữu Quân 12A3
Từ vươn lên KH

Trần Thanh Phong 12A3
Từ vươn lên KH

Trịnh Tấn Phát 12A3
Từ vươn lên KH

Phan Huỳnh Phát 12A3
Từ vươn lên KH

Phạm Hồng Nhung 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thụy Yến Nhi 12A3
Từ vươn lên KH

Đoàn Ngọc Hoàng Nhi 12A3
Từ vươn lên KH

Bùi Minh Nghĩa 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoài Đông Nghi 12A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Đức Vĩnh Lộc 12A3
Từ vươn lên G

Nguyễn Long 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Ánh Linh 12A3
Từ vươn lên KH

Lê Thị Mỹ Kiều 12A3
Từ vươn lên G

Phan Su Hy 12A3
Từ vươn lên XS

Trịnh Tấn Hưng 12A3
Từ vươn lên KH

Lê Thu Hiền 12A3
Từ vươn lên XS

Lê Mỹ Hiền 12A3
Từ vươn lên XS

Lê Gia Hân 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Mỹ Chi 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Thanh Cần 12A3
Từ vươn lên KH

Tô Lan Anh 12A3
Từ vươn lên KH

Trần Tuấn An 12A3
Từ vươn lên KH

Hứa Hải Tân 12A3
Từ vươn lên KH

Thái Tân 12A3
Từ vươn lên KH

Hứa Mai Thanh 12A3
Từ vươn lên KH

Đoàn Quốc Thịnh 12A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Minh Thuận 12A3
Từ vươn lên KH

Lê Minh Thuận 12A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Tiến 12A3
Từ vươn lên KH

Hoàng Thu Trang 12A3
Từ vươn lên G

Trần Văn Trung 12A3
Từ vươn lên KH

Trương Triều Vinh 12A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Hải Yến 12A3
Từ vươn lên KH