Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 9


Học sinh Xuất Sắc

Nguyễn Bảo Ái 9A1
Điểm TB: 9.2

Phan Đoàn Mai Phương 7A1
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Thị Ngọc Hân 6A2
Điểm TB: 9.2

Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.2

Phạm Thị Ngọc Hằng 11A4
Điểm TB: 9.3

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Điểm TB: 9.2

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 9.2

Học sinh Giỏi nhất lớp


Trương Thụy Khánh Vy 6A1
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Thị Ngọc Hân 6A2
Điểm TB: 9.2

Nguyễn Thị Khả Hân 6A3
Điểm TB: 8.6

Phan Đoàn Mai Phương 7A1
Điểm TB: 9.3

Trần Phạm Khánh Hưng 7A2
Điểm TB: 8.5

Hồ Đoàn Khánh Ngọc 8A1
Điểm TB: 9.2

Lê Hoàng 8A1
Điểm TB: 9.2

Cao Ngọc  Hân 8A2
Điểm TB: 8.4

Đào Bảo Châu 8A2
Điểm TB: 8.4

Đặng Thuý Ngân 8A3
Điểm TB: 8.2

Nguyễn Bảo Ái 9A1
Điểm TB: 9.2

Lê Nguyễn Ánh Dương 9A2
Điểm TB: 9

Lê Hoàng Nguyên Khoa 9A3
Điểm TB: 8.1

Trịnh Minh Nghi 10A1
Điểm TB: 9.3

Lê Quang Đăng 10A2
Điểm TB: 8.4

Huỳnh Hải Yến 10A3
Điểm TB: 8

Hoàng Huỳnh Hồng Lam 10A4
Điểm TB: 7

Hoàng Minh Khôi 11A1
Điểm TB: 9.2

Văn Chấn Nghĩa 11A2
Điểm TB: 8.2

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Điểm TB: 9.2

Phạm Thị Ngọc Hằng 11A4
Điểm TB: 9.3

Nguyễn Thị Khả Vy 12A1
Điểm TB: 8.9

Chan Tiểu Phàm 12A2
Điểm TB: 8

Đặng Thị Diễm Trinh 12A3
Điểm TB: 8.4

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Dương Thị Kim Hoa 6A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thị Ngọc Hân 6A2
Từ KH vươn lên XS

Trương Triều Thắng 6A3
Từ TB vươn lên KH

Trịnh Song Phúc 7A1
Tăng 10 hạng

Phan Đoàn Mai Phương 7A1
Từ KH vươn lên XS

Phạm Lê Thanh Tâm 7A2
Từ TB vươn lên KH

Huỳnh Tuấn Kiệt 8A1
Tăng 13 hạng

Nguyễn Đình Chương 8A2
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Thụy Như Quỳnh 8A3
Từ TB vươn lên KH

Hoàng Châu Anh 9A1
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thị Mỹ Linh 9A2
Từ TB vươn lên KH

Nguyễn Lê Quang Đại 9A3
Từ Y vươn lên KH

Phan Trung Trực 10A1
Tăng 16 hạng

Phan Đoàn Tú Phương 10A2
Tăng 23 hạng

Trần Nguyễn Khương Duy 10A3
Từ KEM vươn lên KH

Nguyễn Nhật Đăng Khoa 10A4
Từ Y vươn lên KH

Hồ Kim Ngân 11A1
Từ TB vươn lên KH

Bùi Ngọc Thùy Dương 11A1
Từ TB vươn lên G

Nguyễn Cát Đoan 11A2
Tăng 12 hạng

Bùi Dương Tấn Tài 11A3
Từ Y vươn lên KH

Lê Thị Linh Huệ 11A3
Từ G vươn lên XS

Trần Thị Ngọc Trân 11A4
Tăng 8 hạng

Trần Mạnh Hùng 12A1
Tăng 2 hạng

Chan Tiểu Phàm 12A2
Từ KH vươn lên G

Nguyễn Thành Danh 12A3
Từ TB vươn lên KH