Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Những Ngôi Sao Sáng
 
   
 
 
Tháng: HK1 11 10 9 8

NHỮNG NGÔI SAO SÁNG. Tháng: 9


Học sinh Xuất Sắc

Huỳnh Tấn Phát 9A1
Điểm TB: 9

Nguyễn Vũ Phương Linh 9A1
Điểm TB: 9.6

Trần Nguyễn Bảo Trân 8A2
Điểm TB: 9.6

Huỳnh Kim Ngân 8A1
Điểm TB: 9.4

Lê Đăng Khoa 8A1
Điểm TB: 9.1

Phan Ngọc Minh Thư 11A4
Điểm TB: 9.2

Trần Nhị Xuân Mai 11A4
Điểm TB: 9.1

Trịnh Minh Lâm 11A4
Điểm TB: 9.3

Thái Tuấn Kiệt 11A4
Điểm TB: 9.1

Nguyễn Trần Thế Hiển 11A4
Điểm TB: 9.3

Hoàng Quỳnh Anh 11A4
Điểm TB: 9.4

Trần Kim Xuân 11A2
Điểm TB: 9.1

Lâm Mỹ Sang 11A1
Điểm TB: 9.5

Đoàn Dương Yến Nhi 11A1
Điểm TB: 9.4

Đoàn Dương Song Nhi 11A1
Điểm TB: 9.7

Học sinh Giỏi nhất lớp


Huỳnh Kim Ngân 8A1
Điểm TB: 9.4

Trần Nguyễn Bảo Trân 8A2
Điểm TB: 9.6

Nguyễn Vũ Phương Linh 9A1
Điểm TB: 9.6

Võ Quang Hiếu 9A2
Điểm TB: 9.2

Trịnh Du 9A3
Điểm TB: 8.7

Đoàn Dương Song Nhi 11A1
Điểm TB: 9.7

Trần Kim Xuân 11A2
Điểm TB: 9.1

Huỳnh Đặng Bảo Trân 11A3
Điểm TB: 8.7

Hoàng Quỳnh Anh 11A4
Điểm TB: 9.4

Đào Hữu Nam 12A1
Điểm TB: 9.2

Cao Đăng Đăng 12A1
Điểm TB: 9.2

Thái Tú Thiên Phương 12A1
Điểm TB: 9.2

Lê Phước Sư 12A2
Điểm TB: 8.1

Trịnh Gia Phước 12A3
Điểm TB: 8.4

Học sinh tiến bộ nhanh nhất lớp


Nguyễn Thành Thái 8A1
Từ vươn lên G

Trịnh Phương Thảo 8A1
Từ vươn lên G

Bùi Nguyễn Anh Thư 8A1
Từ vươn lên KH

Vũ Dương Cát Tường 8A1
Từ vươn lên KH

Đặng Thị Như Quỳnh 8A1
Từ vươn lên G

Đỗ Văn Phúc 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Minh Phát 8A1
Từ vươn lên KH

Đoàn Dương Thục Nhi 8A1
Từ vươn lên G

Mai Bá Nhật 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Phạm Phước Nguyên 8A1
Từ vươn lên KH

Huỳnh Kim Ngân 8A1
Từ vươn lên XS

Trần Bảo Linh 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Khánh Linh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trung Kiên 8A1
Từ vươn lên G

Lê Minh Khôi 8A1
Từ vươn lên G

Lê Đăng Khoa 8A1
Từ vươn lên XS

Nguyễn Viết Gia Khiêm 8A1
Từ vươn lên G

Võ Nguyễn Hoàng 8A1
Từ vươn lên KH

Trần Tuấn Hòa 8A1
Từ vươn lên KH

Trần Đức 8A1
Từ vươn lên KH

Kon Tuấn Đạt 8A1
Từ vươn lên G

Trương Phạm Uyển Chi 8A1
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Phương Anh 8A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lê An 8A1
Từ vươn lên G

Văn Khải San 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Danh Phú Quý 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Cao Thiên Nhân 8A2
Từ vươn lên KH

Dương Minh Nhật 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hà Gia Linh 8A2
Từ vươn lên KH

Võ Anh Khoa 8A2
Từ vươn lên KH

Phạm Gia Hân 8A2
Từ vươn lên KH

Dư Đông Hải 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Tuấn Anh 8A2
Từ vươn lên KH

Kim Thúy An 8A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trịnh Hồng Ánh 8A2
Từ vươn lên KH

Trần Nguyễn Bảo Trân 8A2
Từ vươn lên XS

Nguyễn Vũ Phương Linh 9A1
Từ vươn lên XS

Trần Đặng Trường Thịnh 9A2
Từ vươn lên G

Vòng Khoa Quý 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trí Thắng 9A2
Từ vươn lên G

Phạm Thanh Ngọc 9A2
Từ vươn lên KH

Võ Quang Hiếu 9A2
Từ vươn lên G

Fan Bao Le 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Trần Anh Đông 9A2
Từ vươn lên KH

Ngụy Quốc Hoàng Gia 9A2
Từ vươn lên KH

Lê Đức Trí 9A2
Từ vươn lên KH

Cao Đình Đình 9A2
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Châu 9A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Lý Thanh Bình 9A2
Từ vươn lên KH

Đào Trần Na Uy 9A2
Từ vươn lên KH

Bùi Văn Viễn 9A2
Từ vươn lên G

Đào Thanh Nhã Uyên 9A3
Từ vươn lên KH

Lê Huy Thịnh 9A3
Từ vươn lên KH

Bùi Lê Trung 9A3
Từ vươn lên KH

Võ Hoàng Quân 9A3
Từ vươn lên KH

Trương Triều Thắng 9A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Minh Quân 9A3
Từ vươn lên KH

Dương Hoàng Phúc 9A3
Từ vươn lên KH

Châu Nguyễn Tấn Phát 9A3
Từ vươn lên KH

Đặng Khánh Như 9A3
Từ vươn lên KH

Lê Đoàn Phương Ngân 9A3
Từ vươn lên KH

Phạm Xuân Hồng 9A3
Từ vươn lên KH

Trịnh Du 9A3
Từ vươn lên G

Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 9A3
Từ vươn lên KH

Võ Minh Quân 11A1
Từ vươn lên G

Trần Hải Triều 11A1
Từ vươn lên G

Lâm Mỹ Sang 11A1
Từ vươn lên XS

Dương Hoàng Minh Thư 11A1
Từ vươn lên KH

Đoàn Dương Yến Nhi 11A1
Từ vươn lên XS

Đoàn Dương Song Nhi 11A1
Từ vươn lên XS

Lê Trần Mỹ Lin 11A1
Từ vươn lên KH

Vũ Huỳnh Anh Khoa 11A1
Từ vươn lên KH

Vũ Trọng Như Quỳnh Isabelle 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Hoàng Gia Hân 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thái Ngọc Diệp 11A1
Từ vươn lên KH

Võ Mạnh Cường 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Mạnh Cường 11A1
Từ vươn lên KH

Nguyễn Yến Thanh Thảo 11A2
Từ vươn lên G

Lưu Thị Thanh Thủy 11A2
Từ vươn lên G

Lê Phạm Yến Phương 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Quỳnh Như 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Trần Hoàn Mỹ 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đức Anh Minh 11A2
Từ vươn lên G

Trương Hiển Minh 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Nguyễn Mai Hân 11A2
Từ vươn lên KH

Nguyễn Đình Chương 11A2
Từ vươn lên KH

Khưu Hiền Ân 11A2
Từ vươn lên KH

Lê Ngọc Kim Anh 11A2
Từ vươn lên KH

Hoàng Thụy Quỳnh Anh 11A2
Từ vươn lên KH

Võ Ngọc Vân Anh 11A2
Từ vươn lên KH

Trần Kim Xuân 11A2
Từ vươn lên XS

Nguyễn Lê Tuấn Hưng 11A3
Từ vươn lên KH

Lê Hà Ngọc Hân 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Ngọc Thùy Dương 11A3
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thu Trâm 11A3
Từ vươn lên KH

Huỳnh Đặng Bảo Trân 11A3
Từ vươn lên G

Huỳnh Thái Tuấn 11A3
Từ vươn lên KH

Phan Ngọc Minh Thư 11A4
Từ vươn lên XS

Hồ Minh Tâm 11A4
Từ vươn lên KH

Nguyễn Kỳ Phương 11A4
Từ vươn lên KH

Phạm Bảo Ngọc 11A4
Từ vươn lên G

Trần Nhị Xuân Mai 11A4
Từ vươn lên XS

Đỗ Hồng Ngọc 11A4
Từ vươn lên KH

Trịnh Minh Lâm 11A4
Từ vươn lên XS

Võ Quang Hưng 11A4
Từ vươn lên G

Thái Tuấn Kiệt 11A4
Từ vươn lên XS

Nguyễn Trần Thế Hiển 11A4
Từ vươn lên XS

Đoàn Minh Anh 11A4
Từ vươn lên G

Hoàng Quỳnh Anh 11A4
Từ vươn lên XS

Lê Vương Bảo Tín 11A4
Từ vươn lên G

Hồ Ngọc Phương Trâm 11A4
Từ vươn lên KH

Nguyễn Thị Thanh Trúc 11A4
Từ vươn lên KH

Nguyễn Phạm Tường Vi 11A4
Từ vươn lên KH

Thái Tú Thiên Phương 12A1
Từ G vươn lên G

Trần Phú Thịnh 12A1
Từ G vươn lên G

Lê Phước Sư 12A2
Từ G vươn lên G

Trịnh Gia Phước 12A3
Từ vươn lên G