Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Giáo viên hi đầu thể thao
 
NĂM HỌC 2010-2011  
Giáo viên trường Ngôi Sao thi đầu thể thao cụm 4  
   

Hình ảnh thầy cô trường ta thi đấu thể thao giao lưu với các trường trong cụm 4.

 
 

  Đội tuyển thê thao giáo viên cùng một số cổ động viên
 

  Đội bóng chuyền nam đang khởi động
 

  Đội cầu lông đôi nữ đang khởi động
 

  Cổ động viên
 

  Cổ động viên của đội bòng chuyền nam
 

   
   
 

  Chuân bị thi đấu với trường An Lạc (đội này sau đó đạt giải 3)
   
 

   
 

  Thầy Thịnh đang thi đầu bóng bàn đơn nam
 

   
   
 

   
 

 

  Cô Lợi đang thi đầu cầu  lông đơn nữ
 

   
 

   
 

  Đội bóng chuyền nam đang thi đầu với trường Mạc Đĩnh Chi (đội này sau đó đạt giải nhất)
 

   
 

   
 

  Cô Lợi và cô Thu thi đấu cầu lông đôi nữ
 

   
 
   
 

 

 

 

   
 

   
 
   
 
  Cổ động viên
 

  Nhận cờ lưu niệm và liên hoan mừng thành công của hội thao.