Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Hình ảnh
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Thông báo
 
Thông báo
Học sinh toàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 2 do dịch bệnh cúm Corona

Do tình hình dịch cúm Corona, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngày 14/02/2020 UBND TP.Hồ Chí Minh đã quyết định: học sinh toàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 2, cụ thể là hết ngày 29/2. Ngày đi học lại Sở Giáo Dục sẽ thông báo sau.